(LEAD) MECHANICAL/CONSTRUCTION ENGINEER

S4 Energy is een jong, dynamisch bedrijf actief in de sterk opkomende markt van energie-opslag. Naast ontwikkeling en productie van eigen technologie, richt S4 zich op projecten waar energie-opslag in diverse klant-applicaties ingezet wordt. Veelal zal daarin de overlap gemaakt moeten worden met (duurzame) energieopwek of bestaande productieprocessen van klanten.

Om deze projecten vanaf de conceptuele fase tot aan oplevering te kunnen begeleiden, stelt S4 een kernteam samen van lead engineers op de relevante disciplines.


DOEL VAN DE FUNCTIE
De (lead) engineer is verantwoordelijk voor het ontwerpen en ontwikkelen van installaties. Daarbij stuurt hij/zij leveranciers en sub-contractoren aan. Tevens zorgt hij/zij voor werkmappen met tekeningen, werkinstructies en specificaties. De (lead) engineer geeft ook technische ondersteuning aan leden uit het project team zoals bv. inkoop, indien gevraagd.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Techniek
 • Ontwerpt en ontwikkelt technische installaties.
 • Maakt berekeningen met betrekking tot installaties.
 • Vervaardigt machinebouwkundige ontwerpen met behulp van specifieke software en detailleert deze tekeningen tot 2D/3D werktekeningen.
 • Het ontwerpen en detailleren met behulp van AutoCAD 2D/3D software.
 • Het maken van sterkte berekeningen met daartoe geëigende software.
 • Stelt de specificaties op voor de installatie en de te gebruiken componenten.
 • Maken van conceptueel, basic en detail engineering studies in nauwe samenwerking met de interne organisatie en deze van de klant.
 • Maken van technische vergelijkingen van aanbiedingen van constructeurs en leveranciers.
 • Nakijken en eventueel aanpassen van documenten en tekeningen van constructeurs en leveranciers.
 • Maakt bedieningshandleidingen.
 • Toetst of nieuwe ontwerpen voldoen aan het bestek, regelgeving en keuringseisen.
 • Betrokken bij de implementatie en de oplevering (Commissioning) van de projecten.
 • Geeft informatie en doet desgewenst onderzoek naar technische vraagstukken.
 • Volgt actuele ontwikkelingen op technologisch gebied.
 • Houdt de benodigde vakkennis up-to-date.
 • Geeft indien nodig ondersteuning aan het testen en inbedrijfstellen.

Organisatie
 • Opstellen van het technische gedeelte van de scope of work.
 • Geeft indien nodig technische ondersteuning aan bv afdeling inkoop bij de uitvoering van een project.
 • Ondersteunt de calculator bij het maken van keuzes met betrekking tot componenten.
 • Het uitwerken van zowel engineering budget als installatie budget ramingen.
 • Monitoren van de engineering uren in functie van de gebudgetteerde uren en eventuele afwijkingen rapporteren en bespreken met de discipline manager/project manager.
 • Neemt deel aan het werkoverleg.
 • Levert ontwerpgegevens tijdig op aan de calculator, tekenaar en projectleiding.

Klant
 • Omzetten van vragen van klanten in praktische oplossingen.
 • Onderhoudt contact met toeleveranciers met het oog op technische ontwikkelingen.

Administratie
 • Houdt een registratie bij van de bestede uren aan een project.

FUNCTIEKARAKTERISTIEKEN
Complexiteit
 • De functie van (lead) engineer is gericht op het ontwerpen van installaties en het maken van berekeningen voor installaties. Geeft tevens technische ondersteuning aan medewerkers van het bedrijfsbureau en projectleiding.
 • Stuurt leveranciers en sub-contractoren aan vanuit de technische discipline
 • Administratieve zaken en commerciële elementen spelen een rol.
 • Binnen elk project zijn de werkzaamheden gevarieerd.
 • Werkt soms onder tijdsdruk.

Kennis
 • De kennis dient naar inhoud en niveau gelijkwaardig te zijn aan een afgeronde opleiding op hbo (HTS) of Universitair niveau (TU)
 • Bij voorkeur minstens 5 jaar praktische ervaring in gelijkwaardige functies of projecten, welke S4Energy Nederland BV uitvoert.
 • In bezit van een VCA (VOL) diploma.
 • Aantoonbare ervaring met 3D CAD software
 • Kennis/ervaring met constructie/commissioning begeleiding is gewenst
 • Ervaring (in de uitvoering) bij een machinefabriek strekt tot aanbeveling
 • Nederlandstalig met goede kennis van het Engels.

Zelfstandigheid
 • De (lead) engineer maakt een eigen planning en werkindeling aan de hand van de ontvangen begin- en eindtijden.
 • De directe controle op het werk is gering.
 • Heeft intensieve contacten met de projectleiding met betrekking tot de praktische uitvoering van projecten.
 • Heeft contact met de tekenkamer en werkvoorbereiding over de nadere invulling van de door de engineer ontwikkelde concepten.

Afbreukrisico
 • Fouten kunnen leiden tot grote financiële schade en aantasting van het imago.
 • Zelfcontrole en controle door de projectleiding kunnen zorgen voor tijdige ontdekking.
 • Accuratesse is vereist.
 • De vrij regelmatige contacten met leveranciers of instanties (specificatie, keuringen, e.d.) moeten vlot verlopen.
 • Geheimhouding van bedrijfsgegevens is vereist.

Fysieke aspecten
 • De (lead) engineer werkt onder kantoor-/tekenkameromstandigheden.
 • Drukte op de afdeling kan hinderlijk werken bij geconcentreerd werken.
 • De (lead) engineer werkt gedurende de constructie/commissioning fase deels op de constructie locatie.
 • Werkt langdurig met de pc.

COMPETENTIES (VAARDIGHEDEN EN HOUDING)
Communiceren
 • Kan complexe informatie duidelijk weergeven en een boodschap duidelijk overbrengen.
Flexibiliteit
 • Is continu bezig zijn/haar aanpak tijdens het proces af te stemmen op de gemaakte afspraken.
Klantgerichtheid
 • Onderzoekt de wensen van de klant en vertaalt deze in passende oplossingen.
Gevoel voor details
 • Heeft gevoel voor details binnen het eigen werk.
Kwaliteitsgerichtheid
 • Hanteert hoge kwaliteitsnormen binnen het eigen werk.
Planmatig werken
 • Is in staat het eigen werk(proces) te structureren en signaleert tijdig verstoringen in de voortgang.
Analytisch vermogen
 • Ziet verbanden in een complex probleemgebied of situatie.
Conceptueel denken
 • Doorziet snel een complexe situatie door een probleem in een kader te plaatsen.

CONTACT
Ben je geïnteresseerd in de baan? Stuur dan je motivatie, contactgegevens en CV naar HR@s4-energy.com en we nemen zo snel mogelijk contact met je op voor een afspraak. Download Deze vacature als PDF

We'd like to add value to your energy

Generate
Optimize (sustainable) energy generation processes
Transport
Improve grid frequency control and reactive power
Distribute
Increase efficiency with decentralized load balancing
Consume
Benefit from peak shaving and advanced UPS applications